Naše služby

Jsme rodinná stavební firma s tradicí od roku 2003. V našem podnikání si zakládáme na slušném přístupu k našim zaměstnancům, férovém jednání s klienty i našimi dodavateli. Stavíme od A do Z a kvalita dodaného díla je u nás vždy na prvním místě.

Naším cílem jsou pro nás spokojení zákazníci a jejich narůstající počet nás ujišťuje o tom, že své řemeslo děláme dobře a poctivě. Se zákazníky jednáme vždy osobně a snažíme se přizpůsobit jejich možnostem a potřebám. Naší zákazníci dostanou za své peníze přesně to, co od nás očekávají a tím je perfektně odvedená práce v dohodnutém termínu a špičkový výsledek.
V podnikání jsme našli radost a potěšení. Podnikání závisí především na dobrých vztazích mezi lidmi. Naším dlouhodobým cílem je slušně vycházet s klienty, zaměstnanci i našimi dodavateli. Při všem co v našem podnikání děláme, myslíme především na lidi kolem sebe. Jako majitelé firmy, jednáme se zákazníky vždy osobně od prvního kontaktu až po odevzdání hotového díla.
Nejsme stroje, jsme lidi a děláme chyby. Důležitá je orientace na výsledek, který od nás zákazník očekává. Z dlouholetých zkušeností víme, že každý zákazník má vlastní individuální představu. Někdy se však stává, že jeho představa je dost nereálná z jednoho, či několika důvodů. Snažíme se proto využít veškeré naše know how, abychom zákazníkovi odevzdali perfektní výsledek naší práce.
 1. Schůzka, prohlídka stavby

  Osobně přijedeme na místo budoucí stavby, vyslechneme si požadavky investora a prodiskutujeme společně naše i jeho možnosti a převezmeme si projektovou dokumentaci. Pro naše klienty rovněž zařizujeme veškeré dokumenty, související s realizací stavby.

 2. Položkový rozpočet a návrh smlouvy

  Předložíme položkový rozpočet v rozsahu požadovaných stavebních prací. Je-li investorem požadováno, předložíme také návrh smlouvy o dílo. Pokud obě strany souhlasí s cenou, návrhem smlouvy i termíny, tak smlouvu uzavřeme a započneme dohodnuté práce.

 3. Žádné zálohy!

  I když se ceny stavebních prací pohybují v řádech stovek tisíc korun, nevybíráme od klientů žádné zálohy. Je na klientovi jestli dá přednost nejlevnější nabídce se zálohou, či firmě, která ručí za kvalitu odvedené práce a poskytne na ně záruku.

 4. Kontrolní dny na stavbě

  Pravidelně se zúčastňujeme kontrolních dnů na stavbě. Kontrolujeme kvalitu provedených prací a stanovujeme harmonogram postupu prací do následujícího kontrolního dne. Vše zaznamenáme a rozešleme všem zůčastněným osobám zpravidla emailem.

 5. Dokončení a předání stavby

  Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, předáme klientovi všechny revizní zprávy o zkouškách instalovaných technologií a záruční listy k nim. Pokud zjistíme, že naše práce vykazuje vady a nedodělky, vše zaznamenáme a odstraníme v nejkratším termínu. Stavbu předáme klientovi vždy v bezvadném stavu.

 6. Fakturace

  Po akceptaci provedených prací, zašleme, nebo osobně předáme klientovy fakturu na dohodnutou částku.