Informace o ochraně osobních údajů

KDO JSME


Obchodní název společnosti: NORTHTECH s.r.o.
Jednatelka společnosti: Ing. Magda Nakládalová
Identifikační číslo společnosti: 26760461
Sídlo společnosti: Praha 9 – Klánovice, ul. Dohalická ul. 1043/14, PSČ 190 14
Naše internetová adresa: www.northtech.cz

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A PROČ


1/ COOKIES


Ke měření, analýze návštěvnosti a zabezpečení našich webových stránek využíváme soubory “cookies”. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoliv osobních údajů nebo k identifikaci konkrétní osoby mají však význam pro ochranu soukromí. Správu a nastavení cookies podporují webové prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webových stránek.

Jaké data zpracováváme?

  • IP adresa
  • soubory cookies (v případě online služeb)
  • případně jiný online identifikátor

Možnosti nastavení správy cookies pro hlavní internetové prohlížeče:

Při každé návštěvě našeho webu si analytické softwarové nástroje ukládají anonymní cookies a pro tyto účely využíváme nástroj Google Analytics od společnosti Google, který nám umožňuje získávat statistická data o uživatelích našeho webu. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete ZDE. Upozorňujeme, že společnost Google může tyto údaje zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které získali proto, že používáte jejich služby. Tyto cookies jsou přímo řízeny společností Google a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout a pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné je zablokovat ZDE.

2/ KONTAKTNÍ FORMULÁŘE


Naše webové stránky obsahují kontaktní formulář, který umožňuje zákazníkům odeslat zprávu jednateli naší společnosti. V případě odeslání zprávy prostřednictvím tohoto formuláře, budeme zpracovávat Vaši emailovou adresu, Vaše jméno a případně Vaše příjmení zadané Vámi do formuláře. Emailová adresa a jméno budou zpracovány za účelem kontaktování autora a odesílatele zprávy ohledně odpovědi na jeho dotaz. Odesílatel zprávy uděluje souhlas na zpracování osobních údajů po dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodlouží.

Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?

  • Jméno, případně příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo (zcela výjimečně)

S KÝM SDÍLÍME ZÍSKANÉ OSOBNÍ ÚDAJE


Zpracování osobních údajů je prováděno společností NORTHTECH s.r.o., avšak osobní údaje pro naší společnost může zpracovávat taky společnost společnost ACTIVE 24, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ:25115804, poskytovatel webhostingu. Upozorňujeme, že tento zpracovatel může získané údaje zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které získali proto, že používáte jejich služby.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME ZÍSKANÉ OSOBNÍ ÚDAJE


Vaše osobní údaje nechceme uchovávat po dobu delší než je nezbytná, takže si je ponecháváme jenom tak dlouho, abychom splnili účel, pro který jsme je získali. Když už je nepotřebujeme, přijímáme kroky k jejich likvidaci, pokud nejsme ze zákona povinni je uchovávat delší dobu. Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu sbíráme a ukládáme po dobu 6 měsíců od získání těchto údajů. Administrátoři webových stránek také mohou tyto informace zobrazit a upravovat.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT


Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to například zasláním dopisu nebo emailu na adresu northtech@northtech.cz. V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, prosím využijte kontaktního formuláře na našich webových stránkách, nebo nás můžete kontaktovat písemně na naší adrese: NORTHTECH s.r.o., Praha 9 – Klánovice, ul. Dohalická ul. 1043/14, PSČ 190 14, k rukám jednatelky společnosti paní Magdě Nakládalové. Chceme Vás upozornit, že z bezpečnostních důvodů můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.